ORGANIZACJE


Acció Solidària i Logística jest katalońską organizacją pozarządową zajmującą się opracowywaniem i wdrażaniem projektów współpracy rozwojowej w celu zapewnienia wsparcia technicznego, formacyjnego i logistycznego organizacjom, społecznościom lub inicjatywom działającym na rzecz globalnej sprawiedliwości, zwłaszcza w krajach rozwijających się. Przeprowadzamy interwencje kryzysowe, rehabilitację i budowę infrastruktury zdrowotnej i edukacyjnej, projekty związane z zaopatrzeniem w wodę, szkolenia i współpracę ze strażą pożarną w krajach rozwijających się oraz interwencje w obozach dla uchodźców. Nasza organizacja narodziła się wokół Strażaków w Barcelonie i ten związek zawsze był jedną z jej charakterystycznych cech, zarówno w jej składzie, jak i przy opracowywaniu projektów.


W kontekście ukraińskiego kryzysu humanitarnego, ASL udało się ewakuować 800 osób do Hiszpanii, w okresie od marca do września 2022 roku, poprzez dwie trasy ewakuacji: konwój naziemny ze Lwowa do Barcelony we współpracy z organizacją pozarządową Mercy Corps i konwój powietrzny z Warszawy do Madrytu we współpracy z organizacją pozarządową Open Arms. Przekazali również około 50 ton pomocy humanitarnej na Ukrainę dostarczonej do różnych organizacji na miejscu.


Wszystkie rodziny ewakuowane są obecnie pod opieką  w ramach różnych programów rządowych na mocy dyrektywy europejskiej 2001/55/WE, dzięki którym otrzymały pozwolenia na pobyt w Hiszpanii, dostęp do pracy i mieszkań, opiekę medyczną i dostęp do edukacji  dzieci. Ewakuowanym rodzinom, które tego potrzebowały, zapewniono również pomoc osobistą w zakresie zakwaterowania, transportu, łączenia rodzin, wsparcia administracyjnego i procedur pracy.Stowarzyszenie Czysty Świat to polska organizacja pozarządowa założona w 1996 roku przez pracowników naukowych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ciągu ostatnich 25 lat działalności uczestniczyli w wielu działaniach edukacyjnych i humanitarnych, dostarczając pomoc do krajów Afryki, Ameryki Południowej i Azji, współpracując z międzynarodowymi i lokalnymi organizacjami pozarządowymi, samorządami i jednostkami rządowymi. Od marca 2022 roku zaangażowani są w niesienie pomocy humanitarnej na Ukrainie.

 

Współpracują z firmami i instytucjami takimi jak Olsztyński Bank Żywności, Nestlé czy Instytut Ratownictwa Medycznego dzięki którym dostarczają pomoc humanitarną dla ludności cywilnej Ukrainy i szpitali.  Przeprowadzają wiele zbiórek, w wyniku których dostarczają artykuły zdrowotne i leki do szpitali.

 

W tym momencie koncentrują swoją pomoc na ludności terenów zniszczonych, gdzie wiele wsi i miast jest atakowanych bez dostępu do bieżącej wody i prądu. Jednocześnie stale wspierają kilka miejscowości na Ukrainie, gdzie obecnie przebywa ok. 3 tys. osób wewnętrznie przesiedlonych. Pomagają również w centrum dla dzieci niepełnosprawnych.

 

Do tej pory odbyli 40 konwojów z pomocą humanitarną i medyczną, która bezpośrednio dociera do najbardziej potrzebujących. Ewakuowali ponad 100 osób, w większości matek z dziećmi i osób niepełnosprawnych. Oferują kompleksową pomoc dla rodzin ewakuowanych na terenie  Polski i innych krajów europejskich.
ZESPÓŁ


Ten humanitarny korytarz został zaprojektowany i poprowadzony przez Gonçala Hernanz , Miquela Bada , Justynę Trzęślewicz i Marcina Obałka we współpracy z Joan Mora, Xell Cascán, Natalya Ardalyanova, Bogdan Kroscienko, Anna-Anastasiia Pshenisnova i Zoryana Opryshko.


- Gonçal Hernanz (ASL, Barcelona): Inżynier produkcji i kompozytor muzyczny. Współpracownik kampanii "Casa Nostra Casa Vostra", aktywista i współpracownik w kilku obozach dla uchodźców w Rojavie (w bezpośredniej koordynacji z Autonomiczną Administracją Północnej i Wschodniej Syrii), wolontariusz w kryzysach migracyjnych w Afganistanie i Senegalu. Współtwórca Korytarza Humanitarnego Lwów-Bcn służącemu do ewakuowania rodzin dotkniętych konfliktem na Ukrainie.  


- Miquel Bada (ASL, Barcelona): Dyrektor ds. marketingu i mentoringu projektowego. Koordynator usług społecznych w kilku obozach dla uchodźców w Grecji,  bezpośredni łącznik między różnymi grupami beneficjentów a kierownictwem obozu. Współtwórca Korytarza Humanitarnego Lwów-Bcn służącemu do ewakuacji rodzin dotkniętych konfliktem na Ukrainie.


- Marcin Obałek (CŚ, Białystok): prezes stowarzyszenia Czysty Świat, pisarz i nauczyciel. Koordynator badań naukowych w Peru i Boliwii we współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Inicjator i koordynator wymiany naukowej z Etiopią (Uniwersytet Bahir Dar). Koordynator i realizator misji humanitarnych na Ukrainie, organizator zaopatrzenia, żywności, leków, środków higienicznych dla obszarów objętych działaniami wojennymi i często odizolowanych od źródeł zaopatrzenia. 


- Justyna Trzęślewicz (CŚ, Warszawa): Koordynatorka działań humanitarnych na Ukrainie, współzałożycielka wraz z Lou Richelle stowarzyszenia "Pomoc z Dantyszka" dedykowanego uchodźcom z Ukrainy i dostarczającego pomoc humanitarną na tereny objęte działaniami wojennymi, często odizolowanych od źródeł zaopatrzenia. Organizatorka tymczasowych miejsc przyjęć dla przesiedlonych rodzin, koordynatorka w Stowarzyszeniu Czysty Świat. Wolontariusz w Instytucie Ratownictwa Medycznego, organizatorka zaopatrzenia dla  ukraińskich  szpitali.


- Joan Mora (ASL, Barcelona): Wiceprezes Acció Solidària i Logística, członek Straży Pożarnej  de la Generalitat de Catalunya.


- Xell Cascán (ASL, Barcelona): Pielęgniarka w Hospital Clínic de Barcelona, współpracownik FAHID i kooperant w różnych obozach dla uchodźców w Grecji.


- Natalya Ardalyanova (Zaporizhia): Dyrektor “ ARTAK - razem dla marzeń” - pozarządowej organizacji zajmujacej się relokacją uchodźców wewnętrznych i dostarczaniem  pomocy humanitarnej  w regionie Zaporoża.


- Bohdan Korchynskyi  (centralna i wschodnia Ukraina) , szef organizacji społecznej „Społeczeństwo Europejskie. Pomoc prawna i humanitarna na terenie obwodu kijowskiego.