EWAKUACJA


Współpracujemy z trzema ośrodkami recepcyjnymi w województwie warmińsko-mazurskim i w województwie warmińsko - mazurskim i województwie  lubelskim, które są w stanie przyjąć 50 uchodźców tygodniowo, w bezpośredniej współpracy z samorządem lokalnym oraz kilkoma organizacjami obywatelskimi i religijnymi. Ośrodki te są doskonale przygotowane do przyjęcia i utrzymania ukraińskich rodzin uciekających przed wojną, jak również posiadają zespół wolontariuszy (polskich i ukraińskich), którzy ułatwiają zadanie przetwarzania tymczasowej ochrony w Polsce, jak również indywidualny monitoring każdego przypadku.POMOC HUMANITARNA


Jeśli chodzi o dostarczanie pomocy humanitarnej przekazujemy  darowizny od najważniejszych szpitali w Barcelonie, a także wielu prywatnych firm w Polsce, organizacji obywatelskich, supermarketów, banków żywności, podmiotów religijnych, wolontariuszy itp. Czysty Świat i ASL od 12 miesięcy zajmują się organizacją i dystrybucją pomocy humanitarnej na Ukrainie. Na dzień dzisiejszy dostarczyliśmy i rozdystrybuowaliśmy ponad 50 ton pomocy humanitarnej na terenie całej Ukrainy: między innymi konserwy, odzież techniczną, artykuły medyczne, artykuły dla dzieci, apteczki i materiały technologiczne.POJAZDY


W celu realizacji tych celów posiadamy następujące główne pojazdy:


  • Autobus ewakuacyjny 1 - Autobus 45 osobowy - który pracuje na wewnętrznych trasach ewakuacyjnych z gorących stref do naszego wewnętrznego hubu na Ukrainie. Dostępny również do transportu pomocy humanitarnej.   

 

  • Autobus Ewakuacyjny 2 -  Autobus 45 osobowy  pracujący na zewnętrznych trasach ewakuacyjnych z naszego wewnętrznego hubu na Ukrainie do Polski. Dostępny również dla transportu pomocy humanitarnej. 

 

  • Autobus Ewakuacyjny 3 - Bus 9 osobowy działający jako wsparcie transportowe w celu zapewnienia pomocy humanitarnej na trasie Polska - Ukraina oraz Ewakuacji na trasie południowej i wschodniej z Ukrainy do Polski. 

 

  • Samochód ciężarowy o dużej ładowności (7,5t) pracujący na trasie Polska - Ukraina w celu dostarczenia pomocy humanitarnej. 


Posiadamy również 4 dodatkowe pojazdy prowadzone przez lokalnych wolontariuszy, aby zapewnić wsparcie logistyczne w razie potrzeby: 3 busy średniej pojemności i samochód osobowy. Każdy z zespołów pomocy humanitarnej i ewakuacji składa się z 2 lokalnych kierowców zawodowych. Oprócz kierowców, zespołowi zawsze towarzyszy  koordynator (CW lub ASL) oraz tłumacz ukraińsko-angielski w celu zapewnienia dobrej komunikacji z ewakuowanymi rodzinami.LOGISTYKA


Posiadamy zgodę i wsparcie logistyczne Komisji Praw Człowieka Parlamentu Ukrainy oraz współpracę Armii Ukraińskiej w celu ułatwienia poruszania się konwojów w strefach konfliktu. Mamy też wsparcie logistyczne różnych lokalnych organizacji pozarządowych, z którymi wcześniej współpracowaliśmy. Centrum operacyjne  znajduje się w  mieście położonym w centralnej  Ukrainie, co gwarantuje szybki i bezpieczny transport do obszarów najbardziej dotkniętych konfliktem. W tym mieście znajduje się nasze centrum recepcyjne dla ewakuowanych rodzin oraz magazyn do przyjmowania i sortowania pomocy humanitarnej. Miasto to zostało wybrane ze względów logistycznych i bezpieczeństwa: w niewielkiej odległości od granicy z Polską.