Coordinació de l'operativa sobre el terreny


 • En coordinació amb el Parlament Ucraïnès, es lloga un o diversos autobusos amb capacitat per a 50 persones cadascun.
 • Es tramiten els corresponents permisos perquè tots els conductors puguin abandonar el país temporalment, sempre per la mateixa frontera: Krakovets (Краковець).
 • Es disposa d'una base de dades de refugiats/as interns/as ucraïnesos/as que lliurement, sota el seu compte i risc i prèviament informats/as de l'operatiu, decideixen embarcar en el comboi.
 • Es coordina amb l'administració local la provisió de famílies d'acolliment prèviament autoritzades per la Generalitat de Catalunya i/o d'espais habilitats per a les persones desplaçades.
 • Es disposa del suport i autorització expressa de la Comissió de Drets Humans del Parlament Ucraïnès prèvia a la sortida.
 • Es disposa de col·laboradors externs pertanyents a altres organitzacions sense ànim de lucre a Polònia i Ucraïna.
 • S’elabora una llista de passatgers per a cada comboi que inclou la següent informació: Nom, Cognoms, Data Naixement, Número de Passaport, Ciutat d’origen i Número de telèfon.
 • S’ordena aquesta llista per agrupacions familiars de cara a facilitar la rebuda al Centre de Recepció, Acolliment i Derivació de persones desplaçades d'Ucraïna.

Realització del viatge entre Lviv i Barcelona


 • S'estableix un punt de trobada en un lloc cèntric i de fàcil accés: Estació de Lviv.

 • Es convoca a totes les persones desplaçades sempre el mateix dia de la setmana a les 7pm. 

 • Se'ls proveeix d'allotjament gratuït a les famílies que es desplacen des d'altres llocs del territori.

 • S'estableix una ruta prèviament acordada amb els conductors i responsable de l'administració local. La ruta travessa els següents països: Polònia, República Txeca, Àustria, Eslovènia, Itàlia, França i Espanya.

 • Es disposa de traductor local i assistència mèdica en el comboi.

 • Es disposa d'una llista actualitzada en temps real de les famílies que viatgen en el comboi, ordenada per agrupacions familiars i amb la informació següent per a cada passatger: Nom, Cognoms, Data Naix., Ciutat Origen, Passaport

 • Es disposa d'una persona de producció a Barcelona que realitza un seguiment en temps real i adapta l'operativa davant qualsevol imprevist. 

 • Es disposa de menjar suficient per a totes les persones desplaçades i de dos allotjaments a mig camí proporcionats per la Creu Roja: el primer a Eslovènia, el segon en el sud de França. 

 • Es tramiten els permisos corresponents perquè el comboi s'aculli a l'exempció del pagament de peatges al llarg de tota la ruta.

 • Es coordina amb el Centre de Recepció, Acolliment i Derivació de persones desplaçades d'Ucraïna, així com amb Direcció de Creu Roja l'arribada del comboi i preparar bé la recepció de famílies.


Arribada a destinació i derivació a la Creu Roja


 • Una vegada s'arriba a Barcelona, es disposa d'un equip de voluntaris que s'encarreguen de la recepció de les persones desplaçades per grups.

 • Se'ls informa en ucraïnès de com i on començar a tramitar el procés d'asil, allotjament, permisos de treball, escolarització de menors, assistència legal, etc.

 • En casos concrets i especialment vulnerables, se'ls posarà en contacte directe amb famílies d'acolliment prèviament seleccionades.

 • Se'ls acompanya i se’ls tutela en tot el procés de recepció i derivació a altres llocs del territori espanyol, amb la col·laboració de la Creu Roja.

 • Es manté comunicació constant amb totes les famílies per a fer el seguiment durant les primeres setmanes a Espanya.

 • Es comparteix amb les famílies informació detallada sobre el destí, a més d'una guia pràctica per a facilitar la inserció en la comunitat d'acolliment.

Retorn a Lviv amb càrrega humanitària


 • Una vegada descarregades les famílies, es carrega en el celler del comboi amb + de 4.000kg d'ajuda humanitària que proporciona l'Hospital Clínic més altres entitats per al poble ucraïnès, sempre seguint les indicacions i les necessitats. del Centre de Coordinació d’Ajuda Humanitària de Lviv.

 • Es disposa d'un equip de voluntaris que col·laboren en la logística de càrrega i descàrrega del material previst, sempre convocats amb 1h d’antelació al moment d’arribada.
 • Els conductors, traductora i delegada del Parlament realitzen un descans de 8h en un Hotel a Pineda, que col·labora amb l'operació de manera altruista. 
 • L'endemà, el bus parteix de nou cap a Lviv i una vegada allí, descàrrega l'ajuda humanitària en el Centre de Coordinació Humanitari, amb el qual es coordina dia i hora d'arribada.
 • Passades 24h de l'arribada i sempre respectant el descans dels conductors, es repeteix la mateixa operació sencera, amb noves famílies prèviament seleccionades.